Den gångna mandatperioden har på många sätt varit utmanande för Ånge. 2019 kom till exempel det olycksaliga beskedet att sågverket […]